#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1muzikarmu•zi•kar
2muzikarimu•zi•ka•ri
3muzikarjamu•zi•ka•rja
4muzikarjachmu•zi•ka•rjach
5muzikarjammu•zi•ka•rjam
6muzikarjejmu•zi•ka•rjej
7muzikarjemimu•zi•ka•rje•mi
8muzikarjomu•zi•ka•rjo
9muzikarjommu•zi•ka•rjom
10muzikarjomajmu•zi•ka•rjo•maj
11muzikarjowmu•zi•ka•rjow
12muzikarjumu•zi•ka•rju