#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1dunajowadu•najo•wa
2dunajowajdu•najo•waj
3dunajowedu•najo•we
4dunajowehodu•najo•we•ho
5dunajowejdu•najo•wej
6dunajowejedu•najo•we•je
7dunajowejudu•najo•we•ju
8dunajowemudu•najo•we•mu
9dunajowidu•najo•wi
10dunajowo-du•najo•wo-
11dunajowohdu•najo•woh
12dunajowomdu•najo•wom
13dunajowudu•najo•wu
14dunajowydu•najo•wy
15dunajowychdu•najo•wych
16dunajowymdu•najo•wym
17dunajowymajdu•najo•wy•maj
18dunajowymidu•najo•wy•mi