#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1ćazarća•zar
2ćazarića•za•ri
3ćazarjaća•za•rja
4ćazarjachća•za•rjach
5ćazarjamća•za•rjam
6ćazarjejća•za•rjej
7ćazarjemića•za•rje•mi
8ćazarjoća•za•rjo
9ćazarjomća•za•rjom
10ćazarjomajća•za•rjo•maj
11ćazarjowća•za•rjow
12ćazarjuća•za•rju