#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1BratisławscyBra•ti•sław•s•cy
2BratisławskaBra•ti•sław•s•ka
3BratisławskajBra•ti•sław•s•kaj
4BratisławskeBra•ti•sław•s•ke
5BratisławskehoBra•ti•sław•s•ke•ho
6BratisławskejBra•ti•sław•s•kej
7BratisławskejeBra•ti•sław•s•ke•je
8BratisławskejuBra•ti•sław•s•ke•ju
9BratisławskemuBra•ti•sław•s•ke•mu
10BratisławskiBra•ti•sław•s•ki
11BratisławskichBra•ti•sław•s•kich
12BratisławskimBra•ti•sław•s•kim
13BratisławskimajBra•ti•sław•s•ki•maj
14BratisławskimiBra•ti•sław•s•ki•mi
15Bratisławsko-Bra•ti•sław•s•ko-
16BratisławskohBra•ti•sław•s•koh
17BratisławskomBra•ti•sław•s•kom
18BratisławskuBra•ti•sław•s•ku