#WortTrennung TeX(soblex)Info
1BórkowscyBór•kow•s•cy
2BórkowskaBór•kow•s•ka
3BórkowskajBór•kow•s•kaj
4BórkowskeBór•kow•s•ke
5BórkowskehoBór•kow•s•ke•ho
6BórkowskejBór•kow•s•kej
7BórkowskejeBór•kow•s•ke•je
8BórkowskejuBór•kow•s•ke•ju
9BórkowskemuBór•kow•s•ke•mu
10BórkowskiBór•kow•s•ki
11BórkowskichBór•kow•s•kich
12BórkowskimBór•kow•s•kim
13BórkowskimajBór•kow•s•ki•maj
14BórkowskimiBór•kow•s•ki•mi
15Bórkowsko-Bór•kow•s•ko-
16BórkowskohBór•kow•s•koh
17BórkowskomBór•kow•s•kom
18BórkowskuBór•kow•s•ku