#WortTrennung TeX(soblex)Info
1błukosćbłu•kosć
2błukosćachbłu•ko•s•ćach
3błukosćambłu•ko•s•ćam
4błukosćebłu•ko•s•će
5błukosćemibłu•ko•s•će•mi
6błukosćibłu•ko•s•ći
7błukosćomajbłu•ko•s•ćo•maj
8błukosćowbłu•ko•s•ćow
9błukosćubłu•ko•s•ću