#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1awtentifikowacaaw•ten•ti•fi•ko•wa•ca
2awtentifikowacajaw•ten•ti•fi•ko•wa•caj
3awtentifikowaceaw•ten•ti•fi•ko•wa•ce
4awtentifikowacehoaw•ten•ti•fi•ko•wa•ce•ho
5awtentifikowacejaw•ten•ti•fi•ko•wa•cej
6awtentifikowacejeaw•ten•ti•fi•ko•wa•ce•je
7awtentifikowacejuaw•ten•ti•fi•ko•wa•ce•ju
8awtentifikowacemuaw•ten•ti•fi•ko•wa•ce•mu
9awtentifikowachaw•ten•ti•fi•ko•wach
10awtentifikowachmojaw•ten•ti•fi•ko•wa•ch•moj
11awtentifikowachmyaw•ten•ti•fi•ko•wa•ch•my
12awtentifikowachuaw•ten•ti•fi•ko•wa•chu
13awtentifikowacohaw•ten•ti•fi•ko•wa•coh
14awtentifikowacomaw•ten•ti•fi•ko•wa•com
15awtentifikowacuaw•ten•ti•fi•ko•wa•cu
16awtentifikowacyaw•ten•ti•fi•ko•wa•cy
17awtentifikowacychaw•ten•ti•fi•ko•wa•cych
18awtentifikowacymaw•ten•ti•fi•ko•wa•cym
19awtentifikowacymajaw•ten•ti•fi•ko•wa•cy•maj
20awtentifikowacymiaw•ten•ti•fi•ko•wa•cy•mi
21awtentifikowaliaw•ten•ti•fi•ko•wa•li
22awtentifikowanaaw•ten•ti•fi•ko•wa•na
23awtentifikowanajaw•ten•ti•fi•ko•wa•naj
24awtentifikowaneaw•ten•ti•fi•ko•wa•ne
25awtentifikowanehoaw•ten•ti•fi•ko•wa•ne•ho
26awtentifikowanejaw•ten•ti•fi•ko•wa•nej
27awtentifikowanejeaw•ten•ti•fi•ko•wa•ne•je
28awtentifikowanejuaw•ten•ti•fi•ko•wa•ne•ju
29awtentifikowanemuaw•ten•ti•fi•ko•wa•ne•mu
30awtentifikowaniaw•ten•ti•fi•ko•wa•ni
31awtentifikowanjaaw•ten•ti•fi•ko•wa•nja
32awtentifikowanjachaw•ten•ti•fi•ko•wa•njach
33awtentifikowanjamaw•ten•ti•fi•ko•wa•njam
34awtentifikowanjeaw•ten•ti•fi•ko•wa•nje
35awtentifikowanjemiaw•ten•ti•fi•ko•wa•nje•mi
36awtentifikowanjomaw•ten•ti•fi•ko•wa•njom
37awtentifikowanjomajaw•ten•ti•fi•ko•wa•njo•maj
38awtentifikowanjowaw•ten•ti•fi•ko•wa•njow
39awtentifikowanjuaw•ten•ti•fi•ko•wa•nju
40awtentifikowanohaw•ten•ti•fi•ko•wa•noh
41awtentifikowanomaw•ten•ti•fi•ko•wa•nom
42awtentifikowanuaw•ten•ti•fi•ko•wa•nu
43awtentifikowanyaw•ten•ti•fi•ko•wa•ny
44awtentifikowanychaw•ten•ti•fi•ko•wa•nych
45awtentifikowanymaw•ten•ti•fi•ko•wa•nym
46awtentifikowanymajaw•ten•ti•fi•ko•wa•ny•maj
47awtentifikowanymiaw•ten•ti•fi•ko•wa•ny•mi
48awtentifikowaćaw•ten•ti•fi•ko•wać
49awtentifikowaław•ten•ti•fi•ko•wał
50awtentifikowałaaw•ten•ti•fi•ko•wa•ła
51awtentifikowałeaw•ten•ti•fi•ko•wa•łe
52awtentifikowałoaw•ten•ti•fi•ko•wa•ło
53awtentifikowałojaw•ten•ti•fi•ko•wa•łoj
54awtentifikowašeaw•ten•ti•fi•ko•wa•še
55awtentifikowaštajaw•ten•ti•fi•ko•wa•š•taj
56awtentifikowaštejaw•ten•ti•fi•ko•wa•š•tej
57awtentifikowašćeaw•ten•ti•fi•ko•wa•š•će
58awtentifikujaw•ten•ti•fi•kuj
59awtentifikujaaw•ten•ti•fi•ku•ja
60awtentifikujcyaw•ten•ti•fi•kuj•cy
61awtentifikujeaw•ten•ti•fi•ku•je
62awtentifikujemojaw•ten•ti•fi•ku•je•moj
63awtentifikujemyaw•ten•ti•fi•ku•je•my
64awtentifikujetajaw•ten•ti•fi•ku•je•taj
65awtentifikujetejaw•ten•ti•fi•ku•je•tej
66awtentifikujećeaw•ten•ti•fi•ku•je•će
67awtentifikuješaw•ten•ti•fi•ku•ješ
68awtentifikujmojaw•ten•ti•fi•kuj•moj
69awtentifikujmyaw•ten•ti•fi•kuj•my
70awtentifikujoaw•ten•ti•fi•ku•jo
71awtentifikujtajaw•ten•ti•fi•kuj•taj
72awtentifikujtejaw•ten•ti•fi•kuj•tej
73awtentifikujuaw•ten•ti•fi•ku•ju
74awtentifikujćeaw•ten•ti•fi•kuj•će