#WortTrennung TeX(soblex)Info
1awizowacaawi•zo•wa•ca
2awizowacajawi•zo•wa•caj
3awizowaceawi•zo•wa•ce
4awizowacehoawi•zo•wa•ce•ho
5awizowacejawi•zo•wa•cej
6awizowacejeawi•zo•wa•ce•je
7awizowacejuawi•zo•wa•ce•ju
8awizowacemuawi•zo•wa•ce•mu
9awizowachawi•zo•wach
10awizowachmojawi•zo•wa•ch•moj
11awizowachmyawi•zo•wa•ch•my
12awizowachuawi•zo•wa•chu
13awizowacohawi•zo•wa•coh
14awizowacomawi•zo•wa•com
15awizowacuawi•zo•wa•cu
16awizowacyawi•zo•wa•cy
17awizowacychawi•zo•wa•cych
18awizowacymawi•zo•wa•cym
19awizowacymajawi•zo•wa•cy•maj
20awizowacymiawi•zo•wa•cy•mi
21awizowaliawi•zo•wa•li
22awizowanaawi•zo•wa•na
23awizowanajawi•zo•wa•naj
24awizowaneawi•zo•wa•ne
25awizowanehoawi•zo•wa•ne•ho
26awizowanejawi•zo•wa•nej
27awizowanejeawi•zo•wa•ne•je
28awizowanejuawi•zo•wa•ne•ju
29awizowanemuawi•zo•wa•ne•mu
30awizowaniawi•zo•wa•ni
31awizowanjaawi•zo•wa•nja
32awizowanjachawi•zo•wa•njach
33awizowanjamawi•zo•wa•njam
34awizowanjeawi•zo•wa•nje
35awizowanjemiawi•zo•wa•nje•mi
36awizowanjomawi•zo•wa•njom
37awizowanjomajawi•zo•wa•njo•maj
38awizowanjowawi•zo•wa•njow
39awizowanjuawi•zo•wa•nju
40awizowanohawi•zo•wa•noh
41awizowanomawi•zo•wa•nom
42awizowanuawi•zo•wa•nu
43awizowanyawi•zo•wa•ny
44awizowanychawi•zo•wa•nych
45awizowanymawi•zo•wa•nym
46awizowanymajawi•zo•wa•ny•maj
47awizowanymiawi•zo•wa•ny•mi
48awizowaćawi•zo•wać
49awizowaławi•zo•wał
50awizowałaawi•zo•wa•ła
51awizowałeawi•zo•wa•łe
52awizowałoawi•zo•wa•ło
53awizowałojawi•zo•wa•łoj
54awizowašeawi•zo•wa•še
55awizowaštajawi•zo•wa•š•taj
56awizowaštejawi•zo•wa•š•tej
57awizowašćeawi•zo•wa•š•će
58awizujawi•zuj
59awizujaawi•zu•ja
60awizujcyawi•zuj•cy
61awizujeawi•zu•je
62awizujemojawi•zu•je•moj
63awizujemyawi•zu•je•my
64awizujetajawi•zu•je•taj
65awizujetejawi•zu•je•tej
66awizujećeawi•zu•je•će
67awizuješawi•zu•ješ
68awizujmojawi•zuj•moj
69awizujmyawi•zuj•my
70awizujoawi•zu•jo
71awizujtajawi•zuj•taj
72awizujtejawi•zuj•tej
73awizujuawi•zu•ju
74awizujćeawi•zuj•će