#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1asistěrowacaasi•s•tě•ro•wa•ca
2asistěrowacajasi•s•tě•ro•wa•caj
3asistěrowaceasi•s•tě•ro•wa•ce
4asistěrowacehoasi•s•tě•ro•wa•ce•ho
5asistěrowacejasi•s•tě•ro•wa•cej
6asistěrowacejeasi•s•tě•ro•wa•ce•je
7asistěrowacejuasi•s•tě•ro•wa•ce•ju
8asistěrowacemuasi•s•tě•ro•wa•ce•mu
9asistěrowachasi•s•tě•ro•wach
10asistěrowachmojasi•s•tě•ro•wa•ch•moj
11asistěrowachmyasi•s•tě•ro•wa•ch•my
12asistěrowachuasi•s•tě•ro•wa•chu
13asistěrowacohasi•s•tě•ro•wa•coh
14asistěrowacomasi•s•tě•ro•wa•com
15asistěrowacuasi•s•tě•ro•wa•cu
16asistěrowacyasi•s•tě•ro•wa•cy
17asistěrowacychasi•s•tě•ro•wa•cych
18asistěrowacymasi•s•tě•ro•wa•cym
19asistěrowacymajasi•s•tě•ro•wa•cy•maj
20asistěrowacymiasi•s•tě•ro•wa•cy•mi
21asistěrowaliasi•s•tě•ro•wa•li
22asistěrowanaasi•s•tě•ro•wa•na
23asistěrowanajasi•s•tě•ro•wa•naj
24asistěrowaneasi•s•tě•ro•wa•ne
25asistěrowanehoasi•s•tě•ro•wa•ne•ho
26asistěrowanejasi•s•tě•ro•wa•nej
27asistěrowanejeasi•s•tě•ro•wa•ne•je
28asistěrowanejuasi•s•tě•ro•wa•ne•ju
29asistěrowanemuasi•s•tě•ro•wa•ne•mu
30asistěrowaniasi•s•tě•ro•wa•ni
31asistěrowanjaasi•s•tě•ro•wa•nja
32asistěrowanjachasi•s•tě•ro•wa•njach
33asistěrowanjamasi•s•tě•ro•wa•njam
34asistěrowanjeasi•s•tě•ro•wa•nje
35asistěrowanjemiasi•s•tě•ro•wa•nje•mi
36asistěrowanjomasi•s•tě•ro•wa•njom
37asistěrowanjomajasi•s•tě•ro•wa•njo•maj
38asistěrowanjowasi•s•tě•ro•wa•njow
39asistěrowanjuasi•s•tě•ro•wa•nju
40asistěrowanohasi•s•tě•ro•wa•noh
41asistěrowanomasi•s•tě•ro•wa•nom
42asistěrowanuasi•s•tě•ro•wa•nu
43asistěrowanyasi•s•tě•ro•wa•ny
44asistěrowanychasi•s•tě•ro•wa•nych
45asistěrowanymasi•s•tě•ro•wa•nym
46asistěrowanymajasi•s•tě•ro•wa•ny•maj
47asistěrowanymiasi•s•tě•ro•wa•ny•mi
48asistěrowaćasi•s•tě•ro•wać
49asistěrowałasi•s•tě•ro•wał
50asistěrowałaasi•s•tě•ro•wa•ła
51asistěrowałeasi•s•tě•ro•wa•łe
52asistěrowałoasi•s•tě•ro•wa•ło
53asistěrowałojasi•s•tě•ro•wa•łoj
54asistěrowašeasi•s•tě•ro•wa•še
55asistěrowaštajasi•s•tě•ro•wa•š•taj
56asistěrowaštejasi•s•tě•ro•wa•š•tej
57asistěrowašćeasi•s•tě•ro•wa•š•će
58asistěrujasi•s•tě•ruj
59asistěrujaasi•s•tě•ru•ja
60asistěrujcyasi•s•tě•ruj•cy
61asistěrujeasi•s•tě•ru•je
62asistěrujemojasi•s•tě•ru•je•moj
63asistěrujemyasi•s•tě•ru•je•my
64asistěrujetajasi•s•tě•ru•je•taj
65asistěrujetejasi•s•tě•ru•je•tej
66asistěrujećeasi•s•tě•ru•je•će
67asistěruješasi•s•tě•ru•ješ
68asistěrujmojasi•s•tě•ruj•moj
69asistěrujmyasi•s•tě•ruj•my
70asistěrujoasi•s•tě•ru•jo
71asistěrujtajasi•s•tě•ruj•taj
72asistěrujtejasi•s•tě•ruj•tej
73asistěrujuasi•s•tě•ru•ju
74asistěrujćeasi•s•tě•ruj•će