#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1apozicionalnaapo•zi•ci•o•nal•na
2apozicionalnajapo•zi•ci•o•nal•naj
3apozicionalneapo•zi•ci•o•nal•ne
4apozicionalnehoapo•zi•ci•o•nal•ne•ho
5apozicionalnejapo•zi•ci•o•nal•nej
6apozicionalnejeapo•zi•ci•o•nal•ne•je
7apozicionalnejuapo•zi•ci•o•nal•ne•ju
8apozicionalnemuapo•zi•ci•o•nal•ne•mu
9apozicionalniapo•zi•ci•o•nal•ni
10apozicionalnišaapo•zi•ci•o•nal•ni•ša
11apozicionalnišeapo•zi•ci•o•nal•ni•še
12apozicionalnišehoapo•zi•ci•o•nal•ni•še•ho
13apozicionalnišejapo•zi•ci•o•nal•ni•šej
14apozicionalnišejeapo•zi•ci•o•nal•ni•še•je
15apozicionalnišejuapo•zi•ci•o•nal•ni•še•ju
16apozicionalnišemuapo•zi•ci•o•nal•ni•še•mu
17apozicionalnišiapo•zi•ci•o•nal•ni•ši
18apozicionalnišichapo•zi•ci•o•nal•ni•šich
19apozicionalnišimapo•zi•ci•o•nal•ni•šim
20apozicionalnišimajapo•zi•ci•o•nal•ni•ši•maj
21apozicionalnišimiapo•zi•ci•o•nal•ni•ši•mi
22apozicionalnišoapo•zi•ci•o•nal•ni•šo
23apozicionalnišohapo•zi•ci•o•nal•ni•šoh
24apozicionalnišomapo•zi•ci•o•nal•ni•šom
25apozicionalnišuapo•zi•ci•o•nal•ni•šu
26apozicionalnjeapo•zi•ci•o•nal•nje
27apozicionalno-apo•zi•ci•o•nal•no-
28apozicionalnohapo•zi•ci•o•nal•noh
29apozicionalnomapo•zi•ci•o•nal•nom
30apozicionalnuapo•zi•ci•o•nal•nu
31apozicionalnyapo•zi•ci•o•nal•ny
32apozicionalnychapo•zi•ci•o•nal•nych
33apozicionalnymapo•zi•ci•o•nal•nym
34apozicionalnymajapo•zi•ci•o•nal•ny•maj
35apozicionalnymiapo•zi•ci•o•nal•ny•mi
36najapozicionalnišanaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ša
37najapozicionalnišenaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še
38najapozicionalnišehonaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•ho
39najapozicionalnišejnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šej
40najapozicionalnišejenaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•je
41najapozicionalnišejunaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•ju
42najapozicionalnišemunaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•mu
43najapozicionalnišinaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši
44najapozicionalnišichnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šich
45najapozicionalnišimnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šim
46najapozicionalnišimajnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši•maj
47najapozicionalnišiminaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši•mi
48najapozicionalnišonaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šo
49najapozicionalnišohnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šoh
50najapozicionalnišomnaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šom
51najapozicionalnišunaj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šu
52nanajapozicionalnišana•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ša
53nanajapozicionalnišena•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še
54nanajapozicionalnišehona•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•ho
55nanajapozicionalnišejna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šej
56nanajapozicionalnišejena•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•je
57nanajapozicionalnišejuna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•ju
58nanajapozicionalnišemuna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•še•mu
59nanajapozicionalnišina•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši
60nanajapozicionalnišichna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šich
61nanajapozicionalnišimna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šim
62nanajapozicionalnišimajna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši•maj
63nanajapozicionalnišimina•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•ši•mi
64nanajapozicionalnišona•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šo
65nanajapozicionalnišohna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šoh
66nanajapozicionalnišomna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šom
67nanajapozicionalnišuna•naj•apo•zi•ci•o•nal•ni•šu
68přeapozicionalnapře•apo•zi•ci•o•nal•na
69přeapozicionalnajpře•apo•zi•ci•o•nal•naj
70přeapozicionalnepře•apo•zi•ci•o•nal•ne
71přeapozicionalnehopře•apo•zi•ci•o•nal•ne•ho
72přeapozicionalnejpře•apo•zi•ci•o•nal•nej
73přeapozicionalnejepře•apo•zi•ci•o•nal•ne•je
74přeapozicionalnejupře•apo•zi•ci•o•nal•ne•ju
75přeapozicionalnemupře•apo•zi•ci•o•nal•ne•mu
76přeapozicionalnipře•apo•zi•ci•o•nal•ni
77přeapozicionalnjepře•apo•zi•ci•o•nal•nje
78přeapozicionalnohpře•apo•zi•ci•o•nal•noh
79přeapozicionalnompře•apo•zi•ci•o•nal•nom
80přeapozicionalnupře•apo•zi•ci•o•nal•nu
81přeapozicionalnypře•apo•zi•ci•o•nal•ny
82přeapozicionalnychpře•apo•zi•ci•o•nal•nych
83přeapozicionalnympře•apo•zi•ci•o•nal•nym
84přeapozicionalnymajpře•apo•zi•ci•o•nal•ny•maj
85přeapozicionalnymipře•apo•zi•ci•o•nal•ny•mi