#WortTrennung TeX(soblex)Info
1apokopowacaapo•ko•po•wa•ca
2apokopowacajapo•ko•po•wa•caj
3apokopowaceapo•ko•po•wa•ce
4apokopowacehoapo•ko•po•wa•ce•ho
5apokopowacejapo•ko•po•wa•cej
6apokopowacejeapo•ko•po•wa•ce•je
7apokopowacejuapo•ko•po•wa•ce•ju
8apokopowacemuapo•ko•po•wa•ce•mu
9apokopowachapo•ko•po•wach
10apokopowachmojapo•ko•po•wa•ch•moj
11apokopowachmyapo•ko•po•wa•ch•my
12apokopowachuapo•ko•po•wa•chu
13apokopowacohapo•ko•po•wa•coh
14apokopowacomapo•ko•po•wa•com
15apokopowacuapo•ko•po•wa•cu
16apokopowacyapo•ko•po•wa•cy
17apokopowacychapo•ko•po•wa•cych
18apokopowacymapo•ko•po•wa•cym
19apokopowacymajapo•ko•po•wa•cy•maj
20apokopowacymiapo•ko•po•wa•cy•mi
21apokopowaliapo•ko•po•wa•li
22apokopowanaapo•ko•po•wa•na
23apokopowanajapo•ko•po•wa•naj
24apokopowaneapo•ko•po•wa•ne
25apokopowanehoapo•ko•po•wa•ne•ho
26apokopowanejapo•ko•po•wa•nej
27apokopowanejeapo•ko•po•wa•ne•je
28apokopowanejuapo•ko•po•wa•ne•ju
29apokopowanemuapo•ko•po•wa•ne•mu
30apokopowaniapo•ko•po•wa•ni
31apokopowanjaapo•ko•po•wa•nja
32apokopowanjachapo•ko•po•wa•njach
33apokopowanjamapo•ko•po•wa•njam
34apokopowanjeapo•ko•po•wa•nje
35apokopowanjemiapo•ko•po•wa•nje•mi
36apokopowanjomapo•ko•po•wa•njom
37apokopowanjomajapo•ko•po•wa•njo•maj
38apokopowanjowapo•ko•po•wa•njow
39apokopowanjuapo•ko•po•wa•nju
40apokopowanohapo•ko•po•wa•noh
41apokopowanomapo•ko•po•wa•nom
42apokopowanuapo•ko•po•wa•nu
43apokopowanyapo•ko•po•wa•ny
44apokopowanychapo•ko•po•wa•nych
45apokopowanymapo•ko•po•wa•nym
46apokopowanymajapo•ko•po•wa•ny•maj
47apokopowanymiapo•ko•po•wa•ny•mi
48apokopowaćapo•ko•po•wać
49apokopowałapo•ko•po•wał
50apokopowałaapo•ko•po•wa•ła
51apokopowałeapo•ko•po•wa•łe
52apokopowałoapo•ko•po•wa•ło
53apokopowałojapo•ko•po•wa•łoj
54apokopowašeapo•ko•po•wa•še
55apokopowaštajapo•ko•po•wa•š•taj
56apokopowaštejapo•ko•po•wa•š•tej
57apokopowašćeapo•ko•po•wa•š•će
58apokopujapo•ko•puj
59apokopujaapo•ko•pu•ja
60apokopujcyapo•ko•puj•cy
61apokopujeapo•ko•pu•je
62apokopujemojapo•ko•pu•je•moj
63apokopujemyapo•ko•pu•je•my
64apokopujetajapo•ko•pu•je•taj
65apokopujetejapo•ko•pu•je•tej
66apokopujećeapo•ko•pu•je•će
67apokopuješapo•ko•pu•ješ
68apokopujmojapo•ko•puj•moj
69apokopujmyapo•ko•puj•my
70apokopujoapo•ko•pu•jo
71apokopujtajapo•ko•puj•taj
72apokopujtejapo•ko•puj•tej
73apokopujuapo•ko•pu•ju
74apokopujćeapo•ko•puj•će