#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AlmatyscyAl•ma•ty•s•cy
2AlmatyskaAl•ma•ty•s•ka
3AlmatyskajAl•ma•ty•s•kaj
4AlmatyskeAl•ma•ty•s•ke
5AlmatyskehoAl•ma•ty•s•ke•ho
6AlmatyskejAl•ma•ty•s•kej
7AlmatyskejeAl•ma•ty•s•ke•je
8AlmatyskejuAl•ma•ty•s•ke•ju
9AlmatyskemuAl•ma•ty•s•ke•mu
10AlmatyskiAl•ma•ty•s•ki
11AlmatyskichAl•ma•ty•s•kich
12AlmatyskimAl•ma•ty•s•kim
13AlmatyskimajAl•ma•ty•s•ki•maj
14AlmatyskimiAl•ma•ty•s•ki•mi
15Almatysko-Al•ma•ty•s•ko-
16AlmatyskohAl•ma•ty•s•koh
17AlmatyskomAl•ma•ty•s•kom
18AlmatyskuAl•ma•ty•s•ku