#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1alikwotnaali•k•wot•na
2alikwotnajali•k•wot•naj
3alikwotneali•k•wo•t•ne
4alikwotnehoali•k•wo•t•ne•ho
5alikwotnejali•k•wo•t•nej
6alikwotnejeali•k•wo•t•ne•je
7alikwotnejuali•k•wo•t•ne•ju
8alikwotnemuali•k•wo•t•ne•mu
9alikwotniali•k•wo•t•ni
10alikwotnišaali•k•wo•t•ni•ša
11alikwotnišeali•k•wo•t•ni•še
12alikwotnišehoali•k•wo•t•ni•še•ho
13alikwotnišejali•k•wo•t•ni•šej
14alikwotnišejeali•k•wo•t•ni•še•je
15alikwotnišejuali•k•wo•t•ni•še•ju
16alikwotnišemuali•k•wo•t•ni•še•mu
17alikwotnišiali•k•wo•t•ni•ši
18alikwotnišichali•k•wo•t•ni•šich
19alikwotnišimali•k•wo•t•ni•šim
20alikwotnišimajali•k•wo•t•ni•ši•maj
21alikwotnišimiali•k•wo•t•ni•ši•mi
22alikwotnišoali•k•wo•t•ni•šo
23alikwotnišohali•k•wo•t•ni•šoh
24alikwotnišomali•k•wo•t•ni•šom
25alikwotnišuali•k•wo•t•ni•šu
26alikwotnjeali•k•wot•nje
27alikwotno-ali•k•wot•no-
28alikwotnohali•k•wot•noh
29alikwotnomali•k•wot•nom
30alikwotnuali•k•wot•nu
31alikwotnyali•k•wot•ny
32alikwotnychali•k•wot•nych
33alikwotnymali•k•wot•nym
34alikwotnymajali•k•wot•ny•maj
35alikwotnymiali•k•wot•ny•mi
36najalikwotnišanaj•ali•k•wo•t•ni•ša
37najalikwotnišenaj•ali•k•wo•t•ni•še
38najalikwotnišehonaj•ali•k•wo•t•ni•še•ho
39najalikwotnišejnaj•ali•k•wo•t•ni•šej
40najalikwotnišejenaj•ali•k•wo•t•ni•še•je
41najalikwotnišejunaj•ali•k•wo•t•ni•še•ju
42najalikwotnišemunaj•ali•k•wo•t•ni•še•mu
43najalikwotnišinaj•ali•k•wo•t•ni•ši
44najalikwotnišichnaj•ali•k•wo•t•ni•šich
45najalikwotnišimnaj•ali•k•wo•t•ni•šim
46najalikwotnišimajnaj•ali•k•wo•t•ni•ši•maj
47najalikwotnišiminaj•ali•k•wo•t•ni•ši•mi
48najalikwotnišonaj•ali•k•wo•t•ni•šo
49najalikwotnišohnaj•ali•k•wo•t•ni•šoh
50najalikwotnišomnaj•ali•k•wo•t•ni•šom
51najalikwotnišunaj•ali•k•wo•t•ni•šu
52nanajalikwotnišana•naj•ali•k•wo•t•ni•ša
53nanajalikwotnišena•naj•ali•k•wo•t•ni•še
54nanajalikwotnišehona•naj•ali•k•wo•t•ni•še•ho
55nanajalikwotnišejna•naj•ali•k•wo•t•ni•šej
56nanajalikwotnišejena•naj•ali•k•wo•t•ni•še•je
57nanajalikwotnišejuna•naj•ali•k•wo•t•ni•še•ju
58nanajalikwotnišemuna•naj•ali•k•wo•t•ni•še•mu
59nanajalikwotnišina•naj•ali•k•wo•t•ni•ši
60nanajalikwotnišichna•naj•ali•k•wo•t•ni•šich
61nanajalikwotnišimna•naj•ali•k•wo•t•ni•šim
62nanajalikwotnišimajna•naj•ali•k•wo•t•ni•ši•maj
63nanajalikwotnišimina•naj•ali•k•wo•t•ni•ši•mi
64nanajalikwotnišona•naj•ali•k•wo•t•ni•šo
65nanajalikwotnišohna•naj•ali•k•wo•t•ni•šoh
66nanajalikwotnišomna•naj•ali•k•wo•t•ni•šom
67nanajalikwotnišuna•naj•ali•k•wo•t•ni•šu
68přealikwotnapře•ali•k•wot•na
69přealikwotnajpře•ali•k•wot•naj
70přealikwotnepře•ali•k•wo•t•ne
71přealikwotnehopře•ali•k•wo•t•ne•ho
72přealikwotnejpře•ali•k•wo•t•nej
73přealikwotnejepře•ali•k•wo•t•ne•je
74přealikwotnejupře•ali•k•wo•t•ne•ju
75přealikwotnemupře•ali•k•wo•t•ne•mu
76přealikwotnipře•ali•k•wo•t•ni
77přealikwotnjepře•ali•k•wot•nje
78přealikwotnohpře•ali•k•wot•noh
79přealikwotnompře•ali•k•wot•nom
80přealikwotnupře•ali•k•wot•nu
81přealikwotnypře•ali•k•wot•ny
82přealikwotnychpře•ali•k•wot•nych
83přealikwotnympře•ali•k•wot•nym
84přealikwotnymajpře•ali•k•wot•ny•maj
85přealikwotnymipře•ali•k•wot•ny•mi