#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1akceptowacaak•ce•p•to•wa•ca
2akceptowacajak•ce•p•to•wa•caj
3akceptowaceak•ce•p•to•wa•ce
4akceptowacehoak•ce•p•to•wa•ce•ho
5akceptowacejak•ce•p•to•wa•cej
6akceptowacejeak•ce•p•to•wa•ce•je
7akceptowacejuak•ce•p•to•wa•ce•ju
8akceptowacemuak•ce•p•to•wa•ce•mu
9akceptowachak•ce•p•to•wach
10akceptowachmojak•ce•p•to•wa•ch•moj
11akceptowachmyak•ce•p•to•wa•ch•my
12akceptowachuak•ce•p•to•wa•chu
13akceptowacohak•ce•p•to•wa•coh
14akceptowacomak•ce•p•to•wa•com
15akceptowacuak•ce•p•to•wa•cu
16akceptowacyak•ce•p•to•wa•cy
17akceptowacychak•ce•p•to•wa•cych
18akceptowacymak•ce•p•to•wa•cym
19akceptowacymajak•ce•p•to•wa•cy•maj
20akceptowacymiak•ce•p•to•wa•cy•mi
21akceptowaliak•ce•p•to•wa•li
22akceptowanaak•ce•p•to•wa•na
23akceptowanajak•ce•p•to•wa•naj
24akceptowaneak•ce•p•to•wa•ne
25akceptowanehoak•ce•p•to•wa•ne•ho
26akceptowanejak•ce•p•to•wa•nej
27akceptowanejeak•ce•p•to•wa•ne•je
28akceptowanejuak•ce•p•to•wa•ne•ju
29akceptowanemuak•ce•p•to•wa•ne•mu
30akceptowaniak•ce•p•to•wa•ni
31akceptowanjaak•ce•p•to•wa•nja
32akceptowanjachak•ce•p•to•wa•njach
33akceptowanjamak•ce•p•to•wa•njam
34akceptowanjeak•ce•p•to•wa•nje
35akceptowanjemiak•ce•p•to•wa•nje•mi
36akceptowanjomak•ce•p•to•wa•njom
37akceptowanjomajak•ce•p•to•wa•njo•maj
38akceptowanjowak•ce•p•to•wa•njow
39akceptowanjuak•ce•p•to•wa•nju
40akceptowanohak•ce•p•to•wa•noh
41akceptowanomak•ce•p•to•wa•nom
42akceptowanuak•ce•p•to•wa•nu
43akceptowanyak•ce•p•to•wa•ny
44akceptowanychak•ce•p•to•wa•nych
45akceptowanymak•ce•p•to•wa•nym
46akceptowanymajak•ce•p•to•wa•ny•maj
47akceptowanymiak•ce•p•to•wa•ny•mi
48akceptowaćak•ce•p•to•wać
49akceptowałak•ce•p•to•wał
50akceptowałaak•ce•p•to•wa•ła
51akceptowałeak•ce•p•to•wa•łe
52akceptowałoak•ce•p•to•wa•ło
53akceptowałojak•ce•p•to•wa•łoj
54akceptowašeak•ce•p•to•wa•še
55akceptowaštajak•ce•p•to•wa•š•taj
56akceptowaštejak•ce•p•to•wa•š•tej
57akceptowašćeak•ce•p•to•wa•š•će
58akceptujak•ce•p•tuj
59akceptujaak•ce•p•tu•ja
60akceptujcyak•ce•p•tuj•cy
61akceptujeak•ce•p•tu•je
62akceptujemojak•ce•p•tu•je•moj
63akceptujemyak•ce•p•tu•je•my
64akceptujetajak•ce•p•tu•je•taj
65akceptujetejak•ce•p•tu•je•tej
66akceptujećeak•ce•p•tu•je•će
67akceptuješak•ce•p•tu•ješ
68akceptujmojak•ce•p•tuj•moj
69akceptujmyak•ce•p•tuj•my
70akceptujoak•ce•p•tu•jo
71akceptujtajak•ce•p•tuj•taj
72akceptujtejak•ce•p•tuj•tej
73akceptujuak•ce•p•tu•ju
74akceptujćeak•ce•p•tuj•će