#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1adoptowaniad•o•p•to•wa•ni
2adoptowanjaad•o•p•to•wa•nja
3adoptowanjachad•o•p•to•wa•njach
4adoptowanjamad•o•p•to•wa•njam
5adoptowanjead•o•p•to•wa•nje
6adoptowanjemiad•o•p•to•wa•nje•mi
7adoptowanjomad•o•p•to•wa•njom
8adoptowanjomajad•o•p•to•wa•njo•maj
9adoptowanjowad•o•p•to•wa•njow
10adoptowanjuad•o•p•to•wa•nju