#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1absorbnikab•sorb•nik
2absorbnikaab•sorb•ni•ka
3absorbnikachab•sorb•ni•kach
4absorbnikajab•sorb•ni•kaj
5absorbnikamab•sorb•ni•kam
6absorbnikamiab•sorb•ni•ka•mi
7absorbnikejab•sorb•ni•kej
8absorbnikiab•sorb•ni•ki
9absorbnikoab•sorb•ni•ko
10absorbnikomab•sorb•ni•kom
11absorbnikomajab•sorb•ni•ko•maj
12absorbnikowab•sorb•ni•kow
13absorbnikuab•sorb•ni•ku