#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AngeliceAn•ge•li•ce
2AngelikaAn•ge•li•ka
3AngelikachAn•ge•li•kach
4AngelikamAn•ge•li•kam
5AngelikamiAn•ge•li•ka•mi
6AngelikiAn•ge•li•ki
7AngelikomajAn•ge•li•ko•maj
8AngelikowAn•ge•li•kow
9AngelikuAn•ge•li•ku