#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1pěškowstwapě•š•kow•s•t•wa
2pěškowstwachpě•š•kow•s•t•wach
3pěškowstwampě•š•kow•s•t•wam
4pěškowstwamipě•š•kow•s•t•wa•mi
5pěškowstwjepě•š•kow•s•t•wje
6pěškowstwopě•š•kow•s•t•wo
7pěškowstwompě•š•kow•s•t•wom
8pěškowstwomajpě•š•kow•s•t•wo•maj
9pěškowstwowpě•š•kow•s•t•wow
10pěškowstwupě•š•kow•s•t•wu