#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1zahajza•haj
2zahajaza•ha•ja
3zahajenaza•ha•je•na
4zahajenajza•ha•je•naj
5zahajeneza•ha•je•ne
6zahajenehoza•ha•je•ne•ho
7zahajenejza•ha•je•nej
8zahajenejeza•ha•je•ne•je
9zahajenejuza•ha•je•ne•ju
10zahajenemuza•ha•je•ne•mu
11zahajeniza•ha•je•ni
12zahajenjaza•ha•je•nja
13zahajenjachza•ha•je•njach
14zahajenjamza•ha•je•njam
15zahajenjeza•ha•je•nje
16zahajenjemiza•ha•je•nje•mi
17zahajenjomza•ha•je•njom
18zahajenjomajza•ha•je•njo•maj
19zahajenjowza•ha•je•njow
20zahajenjuza•ha•je•nju
21zahajenohza•ha•je•noh
22zahajenomza•ha•je•nom
23zahajenuza•ha•je•nu
24zahajenyza•ha•je•ny
25zahajenychza•ha•je•nych
26zahajenymza•ha•je•nym
27zahajenymajza•ha•je•ny•maj
28zahajenymiza•ha•je•ny•mi
29zahajiza•ha•ji
30zahajichza•ha•jich
31zahajichmojza•ha•ji•ch•moj
32zahajichmyza•ha•ji•ch•my
33zahajichuza•ha•ji•chu
34zahajiliza•ha•j•i•li
35zahajimojza•ha•ji•moj
36zahajimyza•ha•ji•my
37zahajitajza•ha•ji•taj
38zahajitejza•ha•ji•tej
39zahajiwšiza•ha•jiw•ši
40zahajićza•ha•jić
41zahajićeza•ha•ji•će
42zahajiłza•ha•jił
43zahajiłaza•ha•ji•ła
44zahajiłeza•ha•ji•łe
45zahajiłoza•ha•ji•ło
46zahajiłojza•ha•ji•łoj
47zahajišza•ha•jiš
48zahajištajza•ha•ji•š•taj
49zahajištejza•ha•ji•š•tej
50zahajišćeza•ha•ji•š•će
51zahajmojza•haj•moj
52zahajmyza•haj•my
53zahajtajza•haj•taj
54zahajtejza•haj•tej
55zahajuza•ha•ju
56zahajćeza•haj•će