#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1natankowanina•tan•ko•wa•ni
2natankowanjana•tan•ko•wa•nja
3natankowanjachna•tan•ko•wa•njach
4natankowanjamna•tan•ko•wa•njam
5natankowanjena•tan•ko•wa•nje
6natankowanjemina•tan•ko•wa•nje•mi
7natankowanjomna•tan•ko•wa•njom
8natankowanjomajna•tan•ko•wa•njo•maj
9natankowanjowna•tan•ko•wa•njow
10natankowanjuna•tan•ko•wa•nju