#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1dewastacijade•wa•s•ta•ci•ja
2dewastacijachde•wa•s•ta•ci•jach
3dewastacijamde•wa•s•ta•ci•jam
4dewastacijede•wa•s•ta•ci•je
5dewastacijemide•wa•s•ta•ci•je•mi
6dewastacijide•wa•s•ta•ci•ji
7dewastacijomajde•wa•s•ta•ci•jo•maj
8dewastacijowde•wa•s•ta•ci•jow
9dewastacijude•wa•s•ta•ci•ju