Ł 

Suche Lexeme mit gleichem Grundwort und Flexion wie pohonj|eć ~am, ~eš ip (↕ pozbudźeć / pozbudźić) ermuntern, anspornen

    flex   •  pohonj|eć ~am, ~eš ip antreiben

    flex   •  pohonj|eć ~am, ~eš ip (↕ pozbudźeć / pozbudźić) ermuntern, anspornen