Ł 

Suche Lexeme mit gleichem Grundwort und Flexion wie pohonj|eć ~am, ~eš ip (↕ pozbudźeć / pozbudźić) ermuntern, anspornen

   flex   •  pohonj|eć ~am, ~eš ip antreiben

   flex   •  pohonj|eć ~am, ~eš ip (↕ pozbudźeć / pozbudźić) ermuntern, anspornen