Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom

Hornjoserbsce   flex   •  fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom
Hornjoserbsce   flex   •  fantom ~a m med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)