(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zmužity:

zmuzity: [Zejle4]
zmužity: [BartC11] [Breza11] [Breza12] [Breza3] [Breza6] [Breza8] [Budar1] [Citan2] [Cyblo1] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Grojl4] [Hevie1] [JencH1] [Jiras1] [Jurko1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ3] [KochJ4] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc2] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas5] [Kubas7] [Kubas9] [Letop11] [Letop1] [Loren2] [Malin1] [Marja1] [Metow2] [MicAc1] [Mlynk1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nowak1] [Nowep1] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs5] [Serbs7] [Slown1] [Sretr2] [Stach1] [Stary1] [Stawi1] [Stone1] [Treit1] [Worna1] [Worna3] [Worna4] [Wosad1] [Zataj1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity