(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zduć:

zduć: [JencH1] [Krawc3] [Rozhl10] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity