(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaspancow:

zaspančow: [Wobra1]
zaspancow: [Brank2] [Katol4] [Loren2] [Rozhl6] [SN20012] [SN2001] [Serbs2] [Solta2] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity