(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaspanco:

zaspanco: [BartC11] [Nowyz1] [Treit1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity