(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaspancaj:

zaspancaj: [Domas3] [Plomj2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity