(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaspanca:

zaspanča: [JencP1]
zaspanca: [BartC9] [SN2003]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity