(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaspanc:

zaspanc: [Bjedr1] [JencH1] [JencP1] [Nawka3] [SN2001] [Stone1] [Voelk2] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity