(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahnawać:

zahnawać: [JencH1] [Sretr3] [Stone1] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity