(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zadunyć:

zadunyć: [JencH1] [Kubas7] [Serbs10] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity