(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zaduć:

zaduć: [JencH1] [Marks1] [SN20020] [SN2002] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity