(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrmy:

wotewrmy: [Katol2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity