(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrju:

wotewrju: [BartC6] [Breza1] [Breza6] [Budar4] [Hajdu1] [Katol1] [Katol4] [KochJ9] [Mojas1] [Rozhl10] [Verne1] [Widzu1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity