(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenymaj:

wotewrjenymaj: [Brank1] [Breza11] [Breza2] [Budar4] [CyzJa2] [Domas3] [Grojl2] [JencH1] [Jiras1] [Katol1] [Katol3] [Katol4] [Krasz1] [Krawc2] [Kubas2] [Kubas8] [Loren2] [Mlynk2] [Mlynk3] [Naboz1] [Pater1] [Rozhl5] [Rozhl6] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20018] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [Serbs2] [Slode1] [Sretr2] [Sretr4] [Stach3] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity