(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenym:

wotewrjenym: [BartC14] [BartC1] [BartC4] [BartC8] [Breza11] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza7] [Breza8] [Breza9] [Budar1] [Cerny1] [Citan2] [Corna1] [CyzJa1] [Fijal1] [Grojl2] [Grojl3] [Grojl6] [Hrono1] [Iselt2] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ5] [KochJ9] [KolaC1] [KolaC2] [Krasz1] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas7] [Kubas8] [Loren2] [Malin1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka4] [Nemco1] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [SenJu1] [Serbs1] [Serbs5] [Serbs8] [Slode1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr3] [Stach1] [Stach3] [Stach4] [Stary1] [Stary2] [Terra1] [Terra4] [Terra5] [Verne1] [Wuhla1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity