(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenych:

wotewrjenych: [BartC11] [BartC12] [Biolo1] [Breza10] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza7] [Breza8] [CyzJa1] [Hajdu2] [Iselt1] [JencH1] [JencP1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ13] [KochJ5] [KochJ7] [KolaC1] [Krawc1] [Krawz2] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Loren2] [Marks1] [Metow1] [Mlynk2] [Nawka2] [Nowak3] [Nowep1] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs5] [Serbs6] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr4] [Stary1] [Termi10] [Terra1] [Terra4] [Wawri1] [Widzu1] [Wjela1] [Wjela4] [Wobra1] [Worna1] [Wuhla1] [Zataj1] [Zejle4] [Zejle7] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity