(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjeny:

wotewrjeny: [BartC11] [BartC8] [Biolo1] [Bjedr1] [Brank3] [Breza10] [Breza2] [Breza3] [Breza6] [Breza8] [Breza9] [Corna1] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domas1] [Domas3] [Grojl2] [Grojl3] [Hevie1] [JencH1] [JencP1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KolaC1] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawc4] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Letop13] [Letop14] [Letop4] [Letop8] [Malin1] [MjenR1] [Mlynk2] [Mojas1] [Nawka2] [NedoP1] [Nowyb1] [Nowyz1] [Pater1] [Plomj1] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Solta2] [Sretr2] [Stach4] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Stone1] [Termi2] [Terra1] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Verne1] [Voelk1] [Walda2] [Widzu1] [Wjela3] [Wjela4] [Wobra1] [Worna1] [Wosad1] [Zataj1] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity