(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenu:

wotewrjenu: [BartC3] [BartC5] [Biolo1] [Brank1] [Breza11] [Breza12] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Budar4] [CyzJa1] [Grojl6] [Hajdu2] [Jiras1] [Katol1] [Katol3] [Katol4] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Letop1] [Metow1] [Nawka2] [Nowak3] [Nowep1] [Nowyz1] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs2] [Solta2] [Sretr2] [Stach1] [Stach3] [Verne1] [Wicaz1] [Zadyn1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity