(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenski:

wotewrjenski: [JencH1] [JencP1] [Pomoc1] [Rozhl11] [SN20012] [SN20013] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Termi3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity