(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenosć:

wotewrjenosć: [BartC2] [Brank1] [Brank2] [Breza5] [Breza9] [Budar4] [Domas1] [Hrono1] [JencH1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ13] [Krawc3] [Letop1] [Letop9] [MjenR1] [Nawka2] [Nawka3] [Nowyb1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs5] [Serbs6] [Solta2] [Stawi1] [Stone1] [Verne1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity