(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenemu:

wotewrjenemu: [Bjedr1] [Grojl2] [Grojl4] [Hrono1] [Krawc4] [Kubas1] [Kubas2] [Kubas4] [MicAc1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl4] [SN20012] [SN20015] [SN20017] [SN2002] [SN2004] [SN2006] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity