(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjeneju:

wotewrjeneju: [Breza11] [Breza2] [Cerny1] [Domas1] [Grojl3] [Mlynk3] [Rozhl6] [SN2006] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity