(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenej:

wotewrjenej: [BartC13] [BartC1] [BartC5] [Biolo1] [Bjedr1] [Breza11] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Cerny1] [Citan2] [Corna1] [Cyblo1] [CyzJa1] [Domas1] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl4] [Grojl6] [Iselt2] [JencR1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ3] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Kubas2] [Kubas7] [Kubas9] [MicAc1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka2] [Nawka3] [Nowak4] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs10] [Serbs1] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr4] [Stach3] [Stary1] [Stary2] [Terra1] [Terra2] [Terra6] [Wawri1] [Wjela4] [Wobra1] [Zadyn1] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity