(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjeneho:

wotewrjeneho: [Biolo1] [Brank3] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Citan2] [CyzJa3] [Hevie1] [Hrono1] [Katol2] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ5] [KolaC1] [Krawc4] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Letop14] [Letop1] [Letop7] [Metow1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nowak4] [Nowep1] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl5] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs3] [Serbs7] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Trile1] [Wjela5] [Wobra1] [Wuhla1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity