(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenaj:

wotewrjenaj: [Domas1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity