(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjena:

wotewrjena: [BartC11] [BartC14] [BartC2] [Beser1] [Bjedr1] [Breza10] [Breza2] [Breza3] [Breza4] [Breza6] [Breza8] [Breza9] [Citan2] [Grojl4] [Grojl6] [Hrono1] [JencH1] [JencP1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ7] [KochJ9] [Krawc1] [Krawc3] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas7] [Letop16] [Letop4] [Marja1] [MicAc1] [Mlynk2] [Mojas1] [Nawka2] [Nemco1] [Nowak4] [Nowep1] [Nowyz1] [Plomj2] [Plomj3] [Pomoc1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs1] [Serbs5] [Slode1] [Solta2] [Sretr2] [Stach2] [Stach3] [Stary2] [Terra3] [Terra6] [Treit1] [Verne1] [Voelk2] [Wobra1] [Wocin1] [Worna1] [Worna4] [Wosad1] [Zejle2] [Zejle6] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity