(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjeć:

wotewrjeć: [BartC9] [JencH1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl8] [SN20012] [SN2001] [SN2011] [SN2013] [Terra6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity